Politica de confidentialitate

Firma noastra SC 4 WOW SPORTS SRL solicita informatii personale din partea utilizatorilor care doresc sa ne contacteze. Daca doriti sa ne contactati, este necesar sa completati date personale in formularul de contact si in formularul de inchiriere online de pe site-ul nostru : numele dumneavoastra, numarul de telefon si o adresa de email.  Aceste date le colectam pentru a putea sa va raspundem la mesaj. Daca nu ne oferiti informatiile solicitate, nu va vom putea contacta. 

Prin trimiterea unui mesaj prin formularul de contact va dati consimtamantul sa va contactam folosind datele personale pe care le-ati introdus si sa stocam aceste date in baza noastra de date.

Acestea sunt protejate prin faptul ca accesul la ele se face prin introducerea unui nume de utilizator si a unei parole. 

Ele nu vor fi folosite, vandute, transferate sau facute publice fara consimtamantul dumneavoastra. 

Va informam de asemenea asupra faptului ca aveti dreptul de a solicita stergerea datelor dumneavoastra personale.

Va prezentam un extras din regulamentul GDPR ce face specificatie la acest aspect:

O persoană vizată ar trebui să aibă dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal care o privesc şi "dreptul de a fi uitată", în cazul în care păstrarea acestor date încalcă prezentul regulament sau dreptul Uniunii sau dreptul intern sub incidenţa căruia intră operatorul. În special, persoanele vizate ar trebui să aibă dreptul ca datele lor cu caracter personal să fie şterse şi să nu mai fie prelucrate, în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile în care sunt colectate sau sunt prelucrate, în cazul în care persoanele vizate şi-au retras consimţământul pentru prelucrare sau în cazul în care acestea se opun prelucrării datelor cu caracter personal care le privesc sau în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora nu este conformă cu prezentul regulament. Acest drept este relevant în special în cazul în care persoana vizată şi-a dat consimţământul când era copil şi nu cunoştea pe deplin riscurile pe care le implică prelucrarea, iar ulterior doreşte să elimine astfel de date cu caracter personal, în special de pe internet. Persoana vizată ar trebui să aibă posibilitatea de a-şi exercita acest drept în pofida faptului că nu mai este copil. Cu toate acestea, păstrarea în continuare a datelor cu caracter personal ar trebui să fie legală în cazul în care este necesară pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare şi de informare, pentru respectarea unei obligaţii legale, pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul, din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

(66)Pentru a se consolida "dreptul de a fi uitat" în mediul online, dreptul de ştergere ar trebui să fie extins astfel încât un operator care a făcut publice date cu caracter personal ar trebui să aibă obligaţia de a informa operatorii care prelucrează respectivele date cu caracter personal să şteargă orice linkuri către datele respective sau copii sau reproduceri ale acestora. În acest scop, operatorul în cauză ar trebui să ia măsuri rezonabile, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de mijloacele aflate la dispoziţia lui, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal în ceea ce priveşte cererea persoanei vizate.